Kynoterapia (dogoterapia)

Udzielam indywidualnej pomocy dla ciebie lub kogoś z rodziny, kto cierpi przez jeden z poniższych powodów:

 • Lęku przed psami (kynofobii),
 • Zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Dysleksji, dysortografii, dyskalkulii,
 • Niepełnosprawności ruchowej lub sensorycznej,
Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba
Schemat działań wygląda następująco
 • Wysyłasz zgłoszenie
 • Umawiamy się na spotkanie wstępne bez udziału moich psów
 • Umawiasz mnie na rozmowę z lekarzem lub terapeutą prowadzącym, gdyż muszę poznać cele terapeutyczne.
 • Układam program ćwiczeń i wybieram psa, który będzie się nadawał do ich wykonania.
 • Przedstawiam Ci ten program i przystępujemy do działań.
 • Po każdym spotkaniu wysyłasz mi informacje zwrotne dotyczące przebiegu terapii wspomaganej udziałem moich psów.
 • Omawiamy wspólnie kolejne kroki i oceniamy uzyskane wyniki (najlepiej z udziałem lekarza lub terapeuty prowadzącego).