szkolenie psów
terapie zaburzeń zachowań psów i kotów
Wrocław

Marcin Wierzba

Regulamin

  • Regulamin „Szkoły Komunikacji Ludzi i Psów. Marcin Wierzba”

1.       Do grupy można dołączyć po wcześniejszym skontaktowaniu się z instruktorem.

 

2.       Opiekunowie psów problemowych (agresja, lęk, nadwrażliwość lub inne zaburzenia zachowań) wymagają, przed dopisaniem się do grupy, konsultacji z zoopsychologiem. Konsultacja trwa około 2 godzin zegarowych i wymaga obecności wszystkich osób, które mają stały kontakt ze zwierzęciem. Od diagnozy postawionej przez specjalistę zależy, czy i do jakiej grupy szkoleniowej pies może dołączyć.

 

3.  W trosce o dobrostan zwierzaków, o przyjęciu na szkolenie psa z wadami rozwojowymi (dysplazja, uszkodzenia narządów zmysłów, wady serca, wady dróg oddechowych, alergie i inne) decyduje zaświadczenie lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do udziału psa w treningu lub o konieczności wykluczenia go z niektórych ćwiczeń: np., intensywnego ruchu lub skoków przez przeszkody. Podobnie jest w przypadku psów niepełnosprawnych ruchowo (np., po amputacji kończyny). Jak najbardziej mogą one być szkolone, ale trening musi być dla nich bezpieczny i przyjemny! Proszę również nie zabierać na zajęcia suk w rui (cieczce) oraz suk podczas leczenia ciąży urojonej. 

 

4.       Cykl szkoleniowy obejmuje 8 kolejnych spotkań. Spotkanie trwa 1 godzinę zegarową.

 

5.       W sytuacji, gdy osoba zapisana do grupy nie może przyjechać na zajęcia (choroba człowieka lub psa, lub inne zdarzenie losowe) opłata za niewykorzystane zajęcia przepada, chyba że instruktor otrzyma wcześniej informację o zaistniałej okoliczności.

 

6.       Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach i miejscach podanych na stronie internetowej szkoły. Decyzję o dopisaniu psa do konkretnej grupy podejmuje instruktor.

 

7.       Opłata za grupowe szkolenie psa wynosi 400 zł (psy do 6 miesiąca życia), 600 zł (psy starsze niż 6 miesięcy) z 8 spotkań treningowych. Opłatę można wnieść jednorazowo lub w dwóch równych ratach bezpośrednio u instruktora lub przelewem bankowym. Dane do faktury prosimy przesyłać drogą mailową.

 

8.       Na pierwszych zajęciach opiekun przedstawia instruktorowi aktualną książeczkę zdrowia psa, a w przypadku psów adoptowanych, dodatkowo – umowę adopcyjną. W przypadku psów z wadami rozwojowymi lub niepełnosprawnych – dodatkowo zaświadczenie od lekarza weterynarii o braku przeciwskazań do udziału zwierzęcia w szkoleniu lub o ograniczeniu zestawu ćwiczeń. Jeśli z różnych względów nie jest możliwe dołączenie takiego psa do grupy szkoleniowej, zalecam szkolenie indywidualne umawiane osobno.

 

9.       Zwierzę przychodzi na zajęcia ubrane w zwykłą obrożę (nie dopuszczamy kolczatek ani obroży zaciskowych) oraz jest prowadzone na zwykłej smyczy (nie używamy smyczy automatycznych typu „flexi”). Na zajęcia miejskie zabieramy dodatkowo książeczkę zdrowia psa i kaganiec fizjologiczny.

 

10.   Pies przed treningiem nie jest karmiony, opiekun przynosi ze sobą atrakcyjne smakołyki w saszetce biodrowej oraz ulubioną zabawkę psa.

 

11.   Na terenie szkoleniowym psy są spuszczane ze smyczy na wyraźne polecenie instruktora. Osoby spóźnione na zajęcia czekają przed bramką na jej otwarcie przez instruktora lub wskazaną przez niego osobę. Na teren trzeba wejść wtedy szybko i sprawnie, dlatego proszę by rodzina zebrała się przy niej przed wejściem osoby z psem.

 

12.   Konfliktowe sytuacje pomiędzy psami rozwiązuje instruktor i wskazane przez niego osoby.

 

13.   Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego opiekun.

 

14.   Opiekun ma obowiązek sprzątania po swoim psie.

 

15.   Na szkolenie można zabierać rodzinę. Opieka nad dziećmi i kontrola ich zachowania podczas szkolenia leży po stronie ich rodziców/opiekunów.

 

16.   Na terenie boiska piłkarskiego nie wolno spuszczać psów. Poruszamy się prawą krawędzią boiska, żeby nie niszczyć murawy!

 

17.   Parking na terenie Klubu Piłkarskiego „Wratislavia” jest płatny. Należności należy regulować u strażnika. Proszę też nie jeździć samochodem po płycie boiska! 

 

18. Osoby cierpiące na choroby wymagające nagłej interwencji medycznej (astma, alergie, epilepsja, cukrzyca, narkolepsja i inne) winny o tym poinformować instruktora, a podczas udziału w szkoleniu posiadać ze sobą potrzebne leki. Osoby z otwartymi ranami, bandażami, sączkami, drenami nie mogą uczestniczyć w zajęciach!

 

19. Dane, które dobrowolnie podajecie mi Państwo służą jedynie do kontaktu ze mną oraz do wystawiania faktur za szkolenie i nie będę ich nigdzie przekazywał.

20.  Proszę nie kontaktować się ze mną wszystkimi sposobami – odpowiadam na telefony, SMS i maile 

 

 

 

Marcin Wierzba - szkolenie psów Wrocław


tel. kom. +48 601 577 754

marcin7wierzba@gmail.com

ul. Edwarda Dembowskiego 6, 51-668 Wrocław

Copyright Wrocław 2018 | Marcin Wierzba - szkolenie psów
oraz terapie zaburzeń psów i kotów wrocław

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio