szkolenie psów
terapie zaburzeń zachowań psów i kotów
Wrocław

Marcin Wierzba

Regulamin

  • Regulamin „Szkoły Komunikacji Ludzi i Psów. Marcin Wierzba”

1.       Do grupy można dołączyć po wcześniejszym skontaktowaniu się z instruktorem.

 

2.       Opiekunowie psów problemowych (agresja, lęk, nadwrażliwość lub inne zaburzenia zachowań) wymagają, przed dopisaniem się do grupy, konsultacji z zoopsychologiem. Konsultacja trwa około 2 godzin zegarowych i wymaga obecności wszystkich osób, które mają stały kontakt ze zwierzęciem. Od diagnozy postawionej przez specjalistę zależy, czy i do jakiej grupy szkoleniowej pies może dołączyć.

 

3.  W trosce o dobrostan zwierzaków, o przyjęciu na szkolenie psa z wadami rozwojowymi (dysplazja, uszkodzenia narządów zmysłów, wady serca, wady dróg oddechowych, alergie i inne) decyduje zaświadczenie lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do udziału psa w treningu lub o konieczności wykluczenia go z niektórych ćwiczeń: np., intensywnego ruchu lub skoków przez przeszkody. Podobnie jest w przypadku psów niepełnosprawnych ruchowo (np., po amputacji kończyny). Jak najbardziej mogą one być szkolone, ale trening musi być dla nich bezpieczny i przyjemny!

 

4.       Cykl szkoleniowy obejmuje 8 kolejnych spotkań. Spotkanie trwa 1 godzinę zegarową.

 

5.       W sytuacji, gdy osoba zapisana do grupy nie może przyjechać na zajęcia (choroba człowieka lub psa, lub inne zdarzenie losowe) opłata za niewykorzystane zajęcia przepada, chyba że instruktor otrzyma wcześniej informację o zaistniałej okoliczności.

 

6.       Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach i miejscach podanych na stronie internetowej szkoły. Decyzję o dopisaniu psa do konkretnej grupy podejmuje instruktor.

 

7.       Opłata za grupowe szkolenie psa wynosi 300 zł (psy do 6 miesiąca życia), 400 zł (psy starsze niż 6 miesięcy) z 8 spotkań treningowych. Opłatę można wnieść jednorazowo lub w dwóch równych ratach bezpośrednio u instruktora lub przelewem bankowym. Dane do faktury prosimy przesyłać drogą mailową.

 

8.       Na pierwszych zajęciach opiekun przedstawia instruktorowi aktualną książeczkę zdrowia psa, a w przypadku psów adoptowanych, dodatkowo – umowę adopcyjną. W przypadku psów z wadami rozwojowymi lub niepełnosprawnych – dodatkowo zaświadczenie od lekarza weterynarii o braku przeciwskazań do udziału zwierzęcia w szkoleniu lub o ograniczeniu zestawu ćwiczeń. Jeśli z różnych względów nie jest możliwe dołączenie takiego psa do grupy szkoleniowej, zalecam szkolenie indywidualne umawiane osobno.

 

9.       Zwierzę przychodzi na zajęcia ubrane w zwykłą obrożę (nie dopuszczamy kolczatek ani obroży zaciskowych) oraz jest prowadzone na zwykłej smyczy (nie używamy smyczy automatycznych typu „flexi”). Na zajęcia miejskie zabieramy dodatkowo książeczkę zdrowia psa i kaganiec fizjologiczny.

 

10.   Pies przed treningiem nie jest karmiony, opiekun przynosi ze sobą atrakcyjne smakołyki w saszetce biodrowej oraz ulubioną zabawkę psa.

 

11.   Na terenie szkoleniowym psy są spuszczane ze smyczy na wyraźne polecenie instruktora.

 

12.   Konfliktowe sytuacje pomiędzy psami rozwiązuje instruktor i wskazane przez niego osoby.

 

13.   Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego opiekun.

 

14.   Opiekun ma obowiązek sprzątania po swoim psie.

 

15.   Na szkolenie można zabierać rodzinę. Opieka nad dziećmi i kontrola ich zachowania podczas szkolenia leży po stronie ich rodziców/opiekunów.

 

16.   Na terenie boiska piłkarskiego nie wolno spuszczać psów. Poruszamy się prawą krawędzią boiska, żeby nie niszczyć murawy!

 

17.   Parking na terenie Klubu Piłkarskiego „Wratislavia” jest płatny. Należności należy regulować u strażnika.

 

18. Osoby cierpiące na choroby wymagające nagłej interwencji medycznej (astma, alergie, epilepsja, cukrzyca, narkolepsja i inne) winny o tym poinformować instruktora, a podczas udziału w szkolenie posiadać ze sobą potrzebne leki.

 

19. Dane, które dobrowolnie podajecie Państwo w formularzu kontaktowym służą jedynie do kontaktu ze mną oraz wystawianiu faktur za szkolenie i nie będę ich nigdzie przekazywał.

 

 

 

Marcin Wierzba - szkolenie psów Wrocław


tel. kom. +48 601 577 754

marcin7wierzba@gmail.com

ul. Edwarda Dembowskiego 6, 51-668 Wrocław

Copyright Wrocław 2018 | Marcin Wierzba - szkolenie psów
oraz terapie zaburzeń psów i kotów wrocław

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio