Marcin Wierzba

Profesjonalne szkolenie psów, Terapie zaburzeń psów i kotów, Kyno(dogo)terapia

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Kalendarium szkoleń
UWAGA: od 15.08.2021r. działalność mojej firmy (Firma Edukacyjna "SALIX" - Marcin Wierzba) ulega zawieszeniu do odwołania. Dziękuję Wam za lata współpracy we wszystkich projektach, w tym szkoleniowym. Wrócę, gdy wygram z chorobą. Pozdrawiam Was serdecznie!!!

WSZYSTKIE PONIŻSZE INFORMACJE POZOSTAJĄ AKTUALNE DLA GRUP, KTÓRE SĄ W TRAKCIE KURSU,
PROSZĘ O DOSYŁANIE INFORMACJ DO FAKTUR DO DNIA 14.08.
2021 r.
Uwaga ważne informacje bieżące: od 28.07 będę nieobecny z powodu choroby, MOJE GRUPY POPROWADZI JUSTYNA JAROŃ, kontakt do niej jest na końcu tej strony.

Grupy zajęć:
Grupa I: psy zaawansowane sobota g.12:00 do 13:00 sobota i 19:00 do 20:00 zajęcia miejskie
Grupa II: psy początkujące sobota g.13:00 do 14:00 sobota i g.18:00 do 19:00 zajęcia miejskie

Środa - 28.07 (Hala Targowa)
Wszystkie środy w sierpniu - spotkania w Rynku pod Pręgierzem
Zapisy na zajęcia miejskie przyjmujemy do 18:00 w poniedziałek poprzedzający zajęcia.
PROSIMY O SZANOWANIE NASZEGO CZASU I ZDROWIA! JEŚLI ODWOŁUJESZ OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH, ZRÓB TO DZIEŃ WCZEŚNIEJ, A NIE 10 MINUT WCZEŚNIEJ! W przeciwnym przypadku zajęcia uznajemy za odbyte, czyli nie wykorzystujesz całego cyklu opłaconych zajęć. Prosimy również o punktualność.
Kontakt do instruktorów: Justyna Jaroń - tel.781 507 527, Marcin Wierzba - tel. 601 577 754
W sprawie zajęć prowadzonych przez Justynę proszę do niej dzwonić na nr podany powyżej.

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Profesjonalne szkolenie psów We Wrocławiu

Każdego psa warto wychować i wyszkolić tak, by nie stanowił on problemu dla ludzi i innych zwierząt nie będących ludźmi. Moja Szkoła Komunikacji Ludzi i Psów pracuje od 13 lat z wykorzystaniem metod pozytywnych, czyli wykluczających przemoc względem zwierząt. Profesjonalnie wyszkolony pies może wraz ze swoim opiekunem skorzystać z programu „PETS WELCOME”, który intensywnie się rozwija we Wrocławiu i umożliwia parze człowiek-pies szerszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej (restauracji, sklepów, urzędów i innych miejsc). Ponadto z wyszkolonym psem żyje się łatwiej, bezpieczniej i radośniej.

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Terapie zaburzeń zachowań psów i kotów

Psy i koty mogą czasem mieć problemy z zachowaniem, których opiekunowie nie potrafią rozwiązać.
Wtedy potrzebna jest profesjonalna pomoc polegająca na rozpoznaniu problemu
(wywiad z opiekunami i obserwacja zwierzęcia), zaprojektowaniu terapii zwierzęcia i doprowadzeniu
do rozwiązania problemu psa lub kota i przy okazji ludzi, którzy się nim opiekują.
Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce „terapie zachowań psów i kotów”.

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Kynoterapia

Kynoterapia (dogoterapia) to inaczej terapia ludzi wspomagana udziałem odpowiednio wybranego i profesjonalnie wyszkolonego psa lub psów. Opiekun psa , po uprzednich konsultacjach z lekarzem lub terapeutą prowadzącym pacjenta, projektuje i przeprowadza terapię wspomaganą udziałem zwierzęcia. Terapia z udziałem zwierząt przyspiesza uzyskanie u pacjenta efektów oczekiwanych przez lekarza lub terapeutę. Więcej przeczytacie w zakładce „kynoterapia”.