Marcin Wierzba

Profesjonalne szkolenie psów, Terapie zaburzeń psów i kotów, Kyno(dogo)terapia

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Kalendarium szkoleń

Uwaga: Ze względu na sytuację epidemiczną środowe zajęcia miejskie są w tym miesiącu ODWOŁANE przynajmniej do połowy stycznia, spotykamy się tylko w soboty (grupa Justyny i wspólne) i niedziele (grupy Justyny), nosimy maseczki (osoby bez maseczek lub przyłbic nie będą wpuszczane na teren zajęć!!!) i NIE przyprowadzamy obserwatorów. Trzymajcie się zdrowo! Dzieci zostawiajcie w domu.
Nadal obowiązuje zasada 1 człowiek - 1 pies!
Od weekendu 9-10.01 zajęcia odbywają się w następującym trybie: soboty - godz. 11:00 (1 grupa) Justyna Jaroń (tel.781 507 527), godz. 12:00-15:00 (3 grupy) Marcin Wierzba(tel. 601 577 754),
niedziele: godz.11:00-13:00 Justyna Jaroń. Każda grupa ma zajęcia trwające 60 min. Prosimy o punktualność.
Życzymy Wam wszystkim, by 2021 był rokiem pozytywnych zdarzeń tak dla ludzi jak i psów, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia!

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Profesjonalne szkolenie psów We Wrocławiu

Każdego psa warto wychować i wyszkolić tak, by nie stanowił on problemu dla ludzi i innych zwierząt nie będących ludźmi. Moja Szkoła Komunikacji Ludzi i Psów pracuje od 13 lat z wykorzystaniem metod pozytywnych, czyli wykluczających przemoc względem zwierząt. Profesjonalnie wyszkolony pies może wraz ze swoim opiekunem skorzystać z programu „PETS WELCOME”, który intensywnie się rozwija we Wrocławiu i umożliwia parze człowiek-pies szerszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej (restauracji, sklepów, urzędów i innych miejsc). Ponadto z wyszkolonym psem żyje się łatwiej, bezpieczniej i radośniej.

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Terapie zaburzeń zachowań psów i kotów

Psy i koty mogą czasem mieć problemy z zachowaniem, których opiekunowie nie potrafią rozwiązać.
Wtedy potrzebna jest profesjonalna pomoc polegająca na rozpoznaniu problemu
(wywiad z opiekunami i obserwacja zwierzęcia), zaprojektowaniu terapii zwierzęcia i doprowadzeniu
do rozwiązania problemu psa lub kota i przy okazji ludzi, którzy się nim opiekują.
Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce „terapie zachowań psów i kotów”.

Szkolenie psów Wrocław - Marcin Wierzba

Kynoterapia

Kynoterapia (dogoterapia) to inaczej terapia ludzi wspomagana udziałem odpowiednio wybranego i profesjonalnie wyszkolonego psa lub psów. Opiekun psa , po uprzednich konsultacjach z lekarzem lub terapeutą prowadzącym pacjenta, projektuje i przeprowadza terapię wspomaganą udziałem zwierzęcia. Terapia z udziałem zwierząt przyspiesza uzyskanie u pacjenta efektów oczekiwanych przez lekarza lub terapeutę. Więcej przeczytacie w zakładce „kynoterapia”.